Dịch vụ pháp lý

Thị thực tại Việt Nam

    Các loại thị thực Cấp cho Thời hạn * (không quá) 1 NG1 Thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. 12 tháng 2 NG2 Thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí …

Thủ tục nhập khẩu hoá chất

Theo quy định của Luật Hoá chất và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành, việc nhập khẩu hoá chất phải tuân thủ các yêu cầu sau: Hoá chất nhập khẩu không thuộc Danh mục hoá chất cẩm Trường hợp hoá chất nhập khẩu thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công …

Quy định mới về thức ăn thuỷ sản

Theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP, giống với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản trước khi lưu hành trên thị trường hoặc trước khi nhập khẩu phải được Bộ NN&PTNT cấp phép. Tuy nhiên, khi Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn thi hành ra đời và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, các quy định liên quan …

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 bãi bỏ Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản. Theo đó, có nhiều thay đổi trong thủ tục đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi được sản xuất trong nước và nhập khẩu. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thức ăn chăn …

Tư vấn thường xuyên

IntracoLaw Firm đang hỗ trợ các doanh nghiệp các vấn đề pháp lý trong hoạt động hàng ngày của mỗi doanh nghiêp. Tư vấn luật và trả lời các câu hỏi, trợ giúp soạn thảo các tài liệu cần thiết về các vấn đề nảy sinh trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ có được sự hỗ trợ …

Mua bán ngoại thương

Với đội ngũ các Luật sư giỏi lâu năm trong nghề, Công ty Luật Intraco cung cấp các dịch vụ về mua bán ngoại thương như sau: • Soạn thảo và tư vấn các hợp đồng mua bán ngoại thương. • Đại diện tư vấn thủ tục giải quyết các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng ngoại thương. • Đại diện tranh tụng trong …

Tư vấn luật doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý thường xuyên Dịch vụ Văn phòng luật sư IntracoLaw Firm cung cấp liên quan đến doanh nghiệp rất đa dạng bao trùm lên hoạt động của doanh nghiệp và IntracoLaw Firm đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số dịch vụ chính IntracoLaw …

Lao động và việc làm

Công ty luật Intraco xin giới thiệu một số nội dung tư vấn và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực lao động và việc làm như sau: • Tư vấn quản lý lao động, xâu dựng bộ máy và tư vấn về vấn đề uỷ quyền. • Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. • Nội quy lao động, tư vấn luật, và đăng ký. • Tư vấn …

Tư vấn Thuế

Công ty Luật Intraco chúng tôi xin giới thiệu một số lĩnh vực hoạt động tư vấn liên quan đến Thuế như sau: • Tư vấn các mục thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như thuê giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân. • Tư vấn chính sách thuế …

Tư vấn chứng khoán

Công ty Luật Intraco xin giới thiệu các dịch vụ tư vấn liên quan đến chứng khoán sau đây: • Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn bảo lãnh thanh toán trái phiếu, mua bán trái phiếu. • Tư vấn phát hành cổ phần. • Tư vấn phát hành cổ phần ra công chúng. • Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo và thực …