Một số vụ việc tiêu biểu

 • Hỗ trợ chuyển nhượng thành công một dự án của Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà Hà Nội có tổng trị giá 6 triệu đô la Mỹ (2012)
 • Hỗ trợ thành công một hệ thống siêu thị trong việc mua lại một dự án tại Tỉnh Thanh Hoá có tổng giá trị chuyển nhượng của dự án là 2 triệu Đô la Mỹ (2012)
 • Hỗ trợ thực hiện thành công vụ việc mua bán doanh nghiệp một doanh nghiệp có trụ sở tại Trung tâm Thành phố Hà Nội với tổng giá trị giao dịch hơn 10 triệu đô la Mỹ (2011).
 • Đại diện cho khách hàng từ khâu đàm phán, thu thập chứng cứ và tranh tụng tại Trung tâm trọng Tài Quốc tế ICC. Tổng giá trị hợp đồng tranh chấp là 900,000 USD (2011)
 • Đại diện cho ABB Việt Nam trong việc điều chỉnh giấy phép đầu tư liên quan đến quyền phân phối và quyền xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Dự án của ABB tại Việt nam có tổng mức đầu tư là 20 triệu đô la Mỹ (2011)
 • Đại diện cho một doanh nghiệp thực hiện toàn bộ tất cả các thủ tục từ xin cấp phép đến đền bù giải phóng mặt bằng một dự án chế tạo khuôn mẫu (4 triệu đô la Mỹ) tại tỉnh Hải Dương (2011)
 • Hỗ trợ thành công vụ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại một công ty kinh doanh bất động sản có dự án tại đường Phạm Hùng, Hà Nội có tổng giá trị chuyển nhượng là 10 triệu đô la Mỹ (2010).
 • Hỗ trợ một doanh nghiệp bất động sản phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị trái phiếu là 500 tỷ đồng (25 triệu Đô la Mỹ) (2010)
 • Tư vấn hợp đồng thiết kế kiến trúc với đối tác nước ngoài là Nihon Sekkei. Tổng giá trị hợp đồng 2 triệu Đô La Mỹ (2009)
 • Tư vấn và hỗ trợ một doanh nghiệp trong nước có được phán quyết chấp thuận yêu cầu của VIAC và thực thi thành công quyết định của VIAC tại Malaysia (2009)
 • Tư vấn hợp đồng thiết kế kiến trúc cải hoán tàu thuỷ cho Finenco Engineering với tổng giá trị hợp đồng là 1,5 triệu đô la Mỹ (2008)