Sở hữu trí tuệ

Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Là một trong số ít đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép tại Việt Nam, dịch vụ sở hữu trí tuệ là một trong những dịch vụ cốt lõi của IntracoLaw Firm. Các luật sư và cộng sự của IntracoLaw Firm đang hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện nhất trong mọi khía cạnh liên quan đến quyền sở hữu trí …

Bản quyền tác giả

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, vấn đề bản quyền tác giả càng trở nên nhức nhối, Công ty Luật IntracoLaw Firm hỗ trợ khách hàng các lĩnh vực liên quan đến bản quyền tác giả như: • Tư vấn về quyền tác giả, bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan; • Đăng ký bản quyền tác giả …

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm của mình, Công ty Luật Intraco cung cấp tới quý khách hàng các dịch vụ sau: • Tư vấn đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. (Tra cứu tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hoá, tra cứu tính mới, phân biệt của …

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá thương hiệu logo

Nhãn hiệu hàng hoá hay thương hiệu, logo là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu hàng hoá là một tài sản quan trọng của mỗi doanh nghiệp trong thương trường cạnh tranh khốc liệt. Ý thức được việc bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá chính là ý thức được bảo …

Li xăng và nhượng quyền thương mại

Là một trong số ít đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép tại Việt Nam, dịch vụ sở hữu trí tuệ là một trong những dịch vụ cốt lõi của Công ty Luật Intraco. Các luật sư và cộng sự của IntracoLaw Firm đang hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện nhất trong mọi khía cạnh liên quan đến quyền sở hữu trí …